• 4229621
  • 4229622
  • 4229623
  • 4229630
  • 4229639
  • تایل سقفی بنی دکو مدل S01

تایل سقفی بنی دکو مدل S01

بنی دکو
58000
وزن: 200
موجود
سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب

یکی از عوامل کاهنده اضطراب و خستگی روحی ناشی از فضای، شهری طراحی هوشمندانه وآرام بخش محیط داخلی منزل(یا محیط کار)یا به اصلاح دکوراسیون داخلی و استفاده از تایل آسمان مجازی است. و هم چنین از عوامل دستیابی به این دکوراسیون مطلوب،استفاده بهینه از المان های است که تاثیر مستقیم وغیر مستقیم خود بر افراد تا حد امکان آرامش بصری و در نتیجه آرامش روحی را به دنبال داشته باشد.

نظرات کاربران
ارسال نظر