نوع نمایش :
658 کالا
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S13 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S13

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S12 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S12

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S11 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S11

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S10 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S10

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S09 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S09

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S08 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S08

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S07 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S07

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S06 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S06

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S05 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S05

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
49000
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S03 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S03

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S02 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S02

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S01 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S01

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تایل سقفی بنی دکو مدل S04 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تایل سقفی بنی دکو مدل S04

سایز 60×60
چاپ مستقیم
مقاوم در مقابل نور خورشید
عبور نور عالی
استاندارد با ابعاد سقف کاذب
58000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت تابلو شاسی کد C138 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت تابلو شاسی کد C138

ابعاد 30 در 40 سانت
چاپ روی تخته شاسی
ضخامت 16میل
موتور تایوانی روان گرد
55000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت تابلو شاسی کد C16 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت تابلو شاسی کد C16

ابعاد 30 در 40 سانت
چاپ روی تخته شاسی
ضخامت 16میل
موتور تایوانی روان گرد
55000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت تابلو شاسی کد C10 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت تابلو شاسی کد C10

ابعاد 30در40 سانت
چاپ روی تخته شاسی
ضخامت 16میل
موتور تایوانی روان گرد
55000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت تابلو شاسی کد C06 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت تابلو شاسی کد C06

ابعاد 30در40 سانت
چاپ روی تخته شاسی
ضخامت 16میل
موتور تایوانی روان گرد
55000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت تابلو شاسی کد C01 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت تابلو شاسی کد C01

ابعاد 30در40 سانت
چاپ روی تخته شاسی
ضخامت 16میل
موتور تایوانی روان گرد
55000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF065 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF065

قطر 40 سانت , 60 سانت
موتور آرام گرد تایوانی
جنس چوبی
چاپ UV ضد خش
مقاوم در برابر نور خورشید
نصب آسان
140000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF064 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF064

قطر 40 سانت , 60 سانت
موتور آرام گرد تایوانی
جنس پلکسی گلس درجه یک
چاپ UV ضد خش
مقاوم در برابر نور خورشید
نصب آسان
165000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF063 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF063

قطر 40 سانت , 60 سانت
موتور آرام گرد تایوانی
جنس MDF
چاپ UV ضد خش
مقاوم در برابر نور خورشید
نصب آسان
95000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF059 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF059

سایز 60در30 سانت
موتور آرام گرد تایوانی
جنس MDF
چاپ UV ضد خش
مقاوم در برابر نور خورشید
نصب آسان
100000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF058 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF058

سایز 60در30 سانت
موتور آرام گرد تایوانی
جنس MDF
چاپ UV ضد خش
مقاوم در برابر نور خورشید
نصب آسان
100000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF057 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ساعت دیواری بنی دکو مدل CLF057

سایز 60در30 سانت
موتور آرام گرد تایوانی
جنس MDF
چاپ UV ضد خش
مقاوم در برابر نور خورشید
نصب آسان
100000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...